Röntgenbilder är många gånger en viktig del av undersökningen då många diagnoser kan ställas med hjälp av bilddiagnostik.

Bilddiagnostik

Vi har en digital röntgenanläggning.

Röntgenbilder är många gånger en viktig del i undersökningen av ett sjukt djur. Många diagnoser ställs med hjälp av bilddiagnostik.

Vi kan även hjälpa er med HD/AD röntgen och andra screeningundersökningar på den friska hunden.

Vi har även ett ultraljud på kliniken. Med ett ultraljud kan man se hur de inre organen ser ut på djupet och vi kan även utföra dräktighetsundersökningar.

Livmoderinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna på äldre okastrerade tikar och ultraljudet är ett bra verktyg för att ställa rätt diagnos.

  • Kontakta oss för mer information!

    Vi finns för dig och ditt djur

Galleri