Inför alla besök

Vaccinationskort/pass/stamtavla är något som alltid är bra att ha med sig när man kommer till veterinären. För dig som inte tidigare har varit hos oss är det ännu viktigare eftersom vi inte har journalanteckningar på ditt djur att titta tillbaka i. Vi kommer att skapa en ny journal för ditt djur i samband med det första besöket hos oss. Vi kommer då att behöva en hel del uppgifter ifrån er som djurägare, detta för att underlätta exempelvis direktreglering gentemot försäkringsbolag.

Har ni varit hos en annan veterinär innan besöket hos oss så be gärna tidigare veterinär faxa/maila journalkopior till oss inför ert besök.

Vi hjälper dig annars gärna med detta.

Vaccination eller utfärdande av pass

Skall vi utfärda ett pass så behöver vi få tillgång till tidigare dokumentation som vaccinationsintyg, registreringspapper osv. Ta med allt detta vid ditt inbokade besök.

Narkos och lugnande

Om det är troligt att din hund eller katt ska sövas eller behöver få lugnande medel vid besöket bör den inte ha ätit de senaste 12 timmarna. Djuret kan däremot få fri tillgång på vatten. Kaniner och gnagare skall dock äta ända fram tills att de sövs.

Problem med urinvägarna

Om möjligt så ta med ett färskt urinprov till besöket. På hundar brukar man kunna fånga upp urin när de kissar och man kan förvara urinen i en rengjord burk.

För att få urinprov på din katt krävs lite mer arbete. Lättast är att rengöra den vanliga kattlådan noggrant. Ersätt kattsanden med opoppade popcorn eller plastkulor (går att köpa hos oss). När katten sedan kissat, ligger urinen i botten av lådan som man kan hälla över i en rengjord burk och tas med till oss.

Mediciner

Vi behöver alltid veta om din hund eller katt står på någon medicin. Vi behöver veta vilken typ av medicin, dos och styrka. Det är även viktigt att vi får reda på om din hund eller katt är överkänslig mot något läkemedel.

  • Kontakta oss för mer information!

    Vi finns för dig och ditt djur

Galleri