Det kan ibland bli nödvändigt att skriva in ditt djur för behandling med dropp, smärtlindring eller andra mediciner och då har vi tre separata vårdavdelningar.

Inskriven på vårdavdelningen

Ibland behöver djur behandlas med dropp, smärtlindring eller andra mediciner.

Kanske skall vi operera eller utföra vidare undersökningar? Då kan din hund eller katt bli inskriven hos oss på vårdavdelningen.

Vi har tre separata vårdavdelningar. En för katter, en för hundar och en för hundar och katter som är misstänkt smittsamma. I samband med inskrivningen får du som djurägare skriva på ett inskrivningspapper där du bl.a. fyller i telefonnummer där vi når er under dagen. I samband med inskrivningen stämmer vi även av hur planen ser ut för dagen.

Ska vi operera ditt djur kommer kirurgen att ringa dig efter att operationen är slutförd.

  • Kontakta oss för mer information!

    Vi finns för dig och ditt djur

Galleri